Agenda

Du lundi 28 juin au lundi 30 août 2021

Lundi

de 17:00 à 20:00

Hauteluce

Du lundi 28 juin au vendredi 17 septembre 2021

Tous les jours

Mardi 29 juin 2021

de 18:00 à 19:30

Mardi 31 août 2021

de 18:00 à 19:30

Mardi 07 septembre 2021

de 18:00 à 19:30

Du samedi 03 juillet au vendredi 27 août 2021

Tous les jours

Du mardi 06 juillet au mercredi 25 août 2021

Mardi

de 18:30 à 20:00

Du jeudi 08 juillet au jeudi 02 septembre 2021

Jeudi

de 10:00 à 12:00

Du vendredi 09 juillet au vendredi 27 août 2021

Vendredi

de 10:30 à 12:00

Lundi 12 juillet 2021

à 17:30

Lundi 26 juillet 2021

à 17:30

Lundi 02 août 2021

à 17:30

Lundi 16 août 2021

à 17:30

Mardi 13 juillet 2021

de 20:00 à 23:00

Hauteluce

Du jeudi 15 juillet au mercredi 25 août 2021

Mercredi

de 16:30 à 18:00

Dimanche 01 août 2021

de 10:00 à 18:00

Jeudi 12 août 2021

à 21:00